Tarieven en vergoeding

 


Verwijzing

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dien je voor aanvang van de behandeling te beschikken over een verwijsbrief van de (huis)arts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ). Hierin wordt specifiek vermeld dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ vanwege (een vermoeden van) een psychische stoornis volgens de DSM classificatie. Wanneer je niet in aanmerking komt of wenst te komen voor vergoeding, is er geen verwijzing nodig.

Vergoeding

Psychologiepraktijk De Nomade biedt kortdurende behandelingen aan die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De praktijk heeft er bewust voor gekozen om zonder contracten met de zorgverzekeraars te werken.  Op de website van de contractvrije psycholoog lees je hier meer informatie over.

Doordat de praktijk contractvrij werkt, verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar en polis. Wanneer je een natura polis hebt, dien je in de regel een deel van de kosten van de behandeling zelf te betalen. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt doorgaans 60 % tot 80% het Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarief vergoed. Bij een zuivere restitutie polis vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans de volledige kosten van de behandeling. In enkele situaties worden kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

NB: Het eigen risico wordt wel aangesproken. Als je eerder dit jaar andere medische kosten hebt gemaakt, is dit eigen risico (minimaal €385 per jaar) mogelijk al besteed. Als je dus nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, kan het zijn dat je jouw eigen risico eerst nog zelf moet betalen voordat je in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de vergoeding en vraag het na bij de zorgverzekeraar.

 

Toestemming van de zorgverzekeraar

Voor 2022 hebben enkele zorgverzekeraars in hun polis vastgelegd dat er toestemming gevraagd moet worden voor behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het is belangrijk contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te kijken of je toestemming moet vragen voor behandeling bij Psychologiepraktijk De Nomade en na te vragen welk percentage van de kosten vergoed wordt.

Je kunt daarbij gebruik maken van deze vragen:
Ik overweeg een behandeling bij Psychologiepraktijk De Nomade. Dit is een basis GGZ instelling die niet-gecontracteerde zorg biedt.
1. Welk percentage krijg ik, in mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling bij Psychologiepraktijk De Nomade?
2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?
3. Zo ja, hoe doe ik dat?
4. Zijn er aanvullende eisen en voorwaarden, zoals een maximum aantal sessies?
5. (bij een telefonisch contact:) Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren wie ik gesproken heb?

 

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met een nieuw financieringssysteem, het Zorgprestatiemodel.

De oude bekostiging voor de GGZ is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na
een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf
2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Dit heeft andere tarieven tot gevolg, die afhankelijk zijn van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en wat er voor jou veranderd, kun je terecht op de website van mijn beroepsvereniging, de LVVP.

 

Tarieven zorgprestatiemodel

Psychologiepraktijk De Nomade baseert haar tarieven op de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximumtarieven voor 2022. Indirecte tijd is inbegrepen in de tarieven.

Prestatiecode Consulttype behandeling Tarief
CO0237 15 minuten € 45
CO0367 30 minuten € 85
CO0497 45 minuten € 120
CO0627 60 minuten € 140
Prestatiecode Consulttype diagnostiek (intake) Tarief
CO0562 60 minuten € 160

Per 1 januari 2022.

 

Onverzekerde zorg

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder; aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, burn-out klachten, relatieproblemen. Voor deze klachten kun je wel behandeld worden binnen Psychologiepraktijk De Nomade, echter dien je zelf de volledige kosten voor behandeling te betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing nodig. 

Voor behandeling van onverzekerde zorg (niet basispakketzorg) is geen verwijzing nodig en gaat het niet ten kostte van je eigen risico. Het tarief voor onverzekerde zorg binnen Psychologiepraktijk De Nomade is €115  per behandelsessie (60 minuten) en €140 voor een intake (60 minuten).

 

Betaling en declaratie bij de zorgverzekeraar

Bij verwijzing van de (huis)arts of POH-GGZ ontvang je per maand een factuur met de consulten die plaatsgevonden hebben. Deze factuur betaal je aan Psychologiepraktijk De Nomade en kun je daarna indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

 

Afspraak annuleren

Wanneer je verhinderd bent voor de afspraak, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die korter dan 24 uur afgezegd worden, zullen in rekening gebracht worden. Het no-show tarief bedraagt €50 en is voor eigen rekening.

Het annuleren van een afspraak kan via de e-mail (bij voorkeur); info@denomadepsycholoog.nl of via telefoonnummer 06-34170755. Wanneer de telefoon niet beantwoord word, spreek dan een voicemailbericht in.

 

Betalingsvoorwaarden

Lees hier meer over de betalingsvoorwaarden.