Voor wie?


Voor kinderen en volwassenen die woonachtig zijn in de regio Eindhoven.

 

Hulpvragen

Onderstaande vragen zijn enkele voorbeelden waarvoor je aan kunt melden;

 • wat kan ik doen om weer beter in mijn vel te zitten?
 • hoe ga ik om met somberheid?
 • hoe ga ik adequaat om met emoties zoals boosheid, verdriet, angst?
 • hoe breng ik meer structuur aan in mijn dagelijkse leven?
 • wat heeft mijn kind nodig om thuis en op school weer vrolijker te zijn?
 • wat heeft mijn kind nodig om op school zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren?
 • hoe bouw ik een positieve relatie op met mijn kind?
 • ik wil meer weten over ADHD en hoe ik hiermee om kan gaan

 

Contra-indicaties

Om kwaliteit van zorg te kunnen bieden, zijn er ook indicaties waarbij De Nomade niet de benodigde zorg kan bieden. Wanneer er sprake is van:

 • recente of (risico op) actuele suïcidaliteit
 • ernstige verslavingsproblematiek van middelen (drugs, alcohol)
 • een vechtscheidingssituatie
 • verstoorde realiteitstoetsing zoals psychotische stoornissen

 

Wanneer er sprake is van langdurige en/of complexe problematiek, is behandeling binnen de specialistische GGZ mogelijk meer passend. Samen met jullie kan ik onderzoeken welke instelling aansluit op jullie hulpvraag of verwijzen naar de huisarts.