Voor wie?


Voor volwassenen (18+).

 

Hulpvragen

Onderstaande vragen zijn enkele voorbeelden waarvoor je aan kunt melden;

  • wat kan ik doen om weer beter in mijn vel te zitten?
  • hoe ga ik om met somberheid?
  • hoe ga ik adequaat om met emoties zoals boosheid, verdriet, angst?
  • hoe breng ik meer structuur aan in mijn dagelijkse leven?
  • ik wil meer weten over ADHD en hoe ik hiermee om kan gaan

 

Contra-indicaties

Om kwaliteit van zorg te kunnen bieden, zijn er ook indicaties waarbij De Nomade niet de benodigde zorg kan bieden. Wanneer er sprake is van:

  • recente of (risico op) actuele suïcidaliteit
  • ernstige verslavingsproblematiek van middelen (drugs, alcohol)
  • een vechtscheidingssituatie
  • verstoorde realiteitstoetsing zoals psychotische stoornissen

 

Wanneer er sprake is van langdurige en/of complexe problematiek, is behandeling binnen de specialistische GGZ mogelijk meer passend. Samen met jullie kan ik onderzoeken welke instelling aansluit op jullie hulpvraag of verwijzen naar de huisarts.