Cognitieve gedragstherapie (CGT)


CGT

CGT is een vorm van psychotherapie die actief, doelgericht en evidence based is. CGT kan ingezet worden bij diverse problemen zoals stemmingsklachten, angstklachten, dwangklachten of ADHD.

 

Doel

CGT heeft als doel om denkfouten en disfunctionele gedachten op te sporen en deze te corrigeren door helpende denkpatronen aan te leren. Je onderzoekt hierbij hoe jouw negatieve gedachten samenhangen met jouw gevoelens en gedrag. Je leert hoe je deze om kan buigen naar functionele gedachten zodat jouw gedachten en gedrag positief beïnvloed worden.

 

Werkwijze

Het is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling dat je actief deelneemt aan de therapie.  De behandeling bestaat uit gesprekken, opdrachten en gedragsexperimenten. Ouders worden betrokken in de behandeling om de kans van slagen te vergroten. We starten met een analyse van de klachten en psycho-educatie.

 

Meer informatie over CGT: https://www.cognitievegedragstherapie.nl/home