E-health


Wat is e-health?

E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheids(zorg) te ondersteunen en/of te verbeteren. Het gebruik van e-health is de afgelopen jaren toegenomen, maar heeft een opmars gemaakt in 2020 met de komst van COVID-19.

 

Toepasbaarheid

E-mental health is de toepassing van e-health in de GGZ en kan voor diverse doeleinden ingezet worden: o.a. diagnostiek, communicatie, psycho-educatie en behandelmodules. E-health wordt voornamelijk toegepast bij depressie en angstklachten, maar kan ook bij andere klachten ingezet worden.

 

Voordelen:

  • tijdsbesparing

De cliënt hoeft de deur niet meer uit voor behandelsessies die van achter het scherm plaats kunnen vinden.

  • inzicht in de gezondheid

De cliënt heeft digitale toegang tot hun dossier en op deze manier meer inzicht in hun proces.

  • bijdrage aan kwaliteit van zorg

Afstemming van zorg tussen de behandelaar en cliënt verloopt vlotter. Het digitale dossier is snel in te zien voor de cliënt en overzichtelijk.

  • De cliënt heeft meer regie over zijn eigen zorgproces

 

De Nomade

Binnen de behandeling van De Nomade kan e-health gebruikt worden voor b.v. communicatie met de cliënt, huiswerkopdrachten, psycho-educatie of behandelconsulten.