EMDR


Achtergrond en indicatie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende psychotherapeutische behandelmethode. EMDR wordt ingezet wanneer er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis die traumatisch of angstig was en waar je last van blijft houden. Je kunt dan last hebben van de nare beelden of gedachten van de gebeurtenis waardoor je klachten ontwikkelt. Enkele klachten die hierbij horen zijn: herbelevingen van de gebeurtenis, nachtmerries, vermijden van situaties/personen/voorwerpen etc, angsten, somberheid, stress. EMDR is een effectieve therapie voor de behandeling van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. EMDR wordt ook steeds vaker toegepast bij andere stoornissen zoals depressie.

 

Doel

Het doel van EMDR is om de kracht en negatieve emotionele lading die de gebeurtenis oproept te verminderen. EMDR zorgt er niet voor dat de herinnering verdwijnt, maar dat je kan denken aan de gebeurtenis zonder dat de emoties zoals angst of boosheid de overhand nemen en je ontregeld raakt.

 

Werkwijze

We starten met psycho-educatie waarbij je informatie krijgt over EMDR, PTSS en het stressmodel. Daarna gaan we jouw klachten analyseren door de oorzaak, triggers, klachten en jouw coping in kaart te brengen. EMDR is een intensieve therapie. Het is daarom van belang dat er voldoende draagkracht is voor de therapie. Het voortraject is nodig om te onderzoeken of EMDR de aangewezen therapie is voor jouw klachten.

Tijdens de behandeling zal ik je vragen om de gebeurtenis terug te halen inclusief de beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen. Daarna zal ik jou in meerdere sets een afleidende stimulus aanbieden (je volgt mijn hand met jouw ogen) en je vragen de gebeurtenis weer voor je te halen.

 

Waardoor werkt EMDR?

Het terugdenken aan de ingrijpende gebeurtenis kost geheugencapaciteit. De afleidende stimulus (vingerbeweging) kost ook geheugencapaciteit en verstoort de geheugencapaciteit van de herinnering. Hierdoor wordt er een minder emotioneel geladen betekenis gegeven aan de herinnering. Op de website van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) vind je meer informatie en folders.

 

Certificaten

* EMDR basiscursus

* EMDR basiscursus Kind en Jeugd