Seksuologie


Inleiding

Holistische seksuele vorming; doel is gedragsvorming en het ondersteunen van een gezonde seksuele ontwikkeling.

Seksuele vorming definitie van het WHO.

Erotische vitaliteit

seksuele responscyclus

vlaggensysteem om in gesprek te gaan over seksualiteit, versie voor kinderen en voor volw

 

Dichter

De vloer is bed wanneer de liefde overmant,
op hoogpolig tapijt of op het hardst parket,

als liefde om naar bed te gaan niet wachten

kan,

vormen wij lijf aan lijf het vochtige ballet.

Om uit te rusten van het liefdesspel gaan

we naar bed.

Carlos Drummond de Andrade (2006)


Hulpvragen


Werkwijze


Vergoeding en tarieven