Overige informatie


  • Lidmaatschap LVVP

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Hier is ook de klachtenregeling ondergebracht.


  • Klachtenbeleid

In mijn behandeling handel ik altijd naar eer en geweten. Uiteraard kan het altijd gebeuren dat je ergens ontevreden over bent of een klacht hebt. Ik nodig je dan van harte uit om deze in eerste instantie met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet lukt, neem dan contact op met een onafhankelijke klachtfunctionaris via het LVVP. Lees meer hierover in de klachtenregeling.


  • Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Psychologiepraktijk De Nomade beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (LKS 3.0).


  • BIG registratie

Nummer 69919067225


  • Betalingsvoorwaarden

In het onderstaande document vindt je meer informatie over de voorwaarden van betaling,