Visie


Hulpverlening vanuit een mobiel kantoor is onconventioneel. Wat De Nomade psycholoog bijzonder maakt, is het mobiele en laagdrempelige karakter. Locatie onafhankelijk zorg verlenen sluit naadloos aan bij de huidige maatschappij waarbij een blended therapievorm (face to face icm e-Health/beeldbellen) meer mogelijkheden biedt voor zowel de cliënt als de behandelaar. De Nomade psycholoog komt naar jou toe. Hierdoor houdt jij meer tijd, ruimte en aandacht over. Voor jezelf en jouw omgeving, maar ook voor jouw werk of school.

De visie van De Nomade psycholoog is om op een laagdrempelige, cliëntgerichte en persoonlijke wijze zorg te bieden aan kinderen en volwassenen. Hierbij is het doel om het kind meer kind te laten zijn, de ouder (weer) meer vertrouwen en regie te geven in het ouderschap en jouw oude patronen te doorbreken.  De Nomade psycholoog vindt het belangrijk om samen te investeren in de therapeutische relatie. Dit betekent dat jij je veilig en vertrouwd voelt bij mij als behandelaar. Een goede therapeutische relatie is van positieve invloed op de effectiviteit van de behandeling.

 

De weg naar een verbeterde versie van jezelf, vraagt om oncomfortabel durven zijn en van jouw vertrouwde weg af te stappen. Deze nieuwe weg wil ik samen met jou bewandelen buiten de gestelde kaders, maar binnen de beroepscodes (NIP)  en wetten van de Gz-psycholoog (Wet BIG).

De Nomade psycholoog hecht belang aan; persoonlijk contact, betrokkenheid en meetbare kwaliteit van zorg. Dit zijn de kernwaarden die de basis vormen voor mijn werkwijze.