Aanmelden en Werkwijze


Aanmeld-/ kennismakingsgesprek

In deze afspraak maken we kennis met elkaar en bespreken we de klachten en hulpvraag tijdens een beeldbel/telefonische afspraak. Aanmelden (18 +) kan via het formulier op deze pagina. Binnen 3 werkdagen wordt er contact opgenomen om een vrijblijvende en kosteloze afspraak van 30 minuten in te plannen.  Wanneer de hulpvraag aansluit bij het aanbod van de praktijk en er overeenstemming is over verder vervolg, wordt het intakegesprek gepland.

  •  30 minuten

 

Intakegesprek

Kinderen tot 16 jaar, komen samen met, in ieder geval, 1 ouder naar het gesprek. In deze eerste afspraak komen de hulpvragen, behandeldoelen en de globale ontwikkeling van het kind aan bod. In dit gesprek wordt ook besproken met wie de afspraken plaats zullen vinden; individueel met het kind, met de ouder(s), of met ouder en kind. Elke gezaghebbende ouder dient toestemming te geven voor de behandeling. Na het intakegesprek wordt een indicatie gemaakt worden van het aantal sessies waaruit de hulpverlening zal bestaan.

Kinderen van 12 tot 16 jaar en hun gezaghebbende ouder(s) dienen toestemming te geven voor behandeling.

Jeugdigen van 16 tot 18 jaar hebben wettelijk geen toestemming nodig van hun ouders voor een behandeling. In bepaalde situaties zijn er uitzonderingen. Hier vind je meer informatie over de wet- en regelgeving. 

Vanaf 18 bepaal je zelf of je iemand meeneemt naar de afspraak.

Ik maak gebruik van ROM-vragenlijsten om de aard en ernst van je klachten in kaart te brengen en de effectiviteit van de behandeling te meten.

Wanneer tijdens het intakegesprek blijkt dat er meer specialistische hulp nodig is, zal ik verwijzen.

  •  60 minuten

 

Behandelsessies

In het adviesgesprek (na intake) stellen we samen een behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. 

Het behandelplan bestaat uit:

- reden van aanmelding

- beschrijvende diagnose

- hulpvragen

- behandeldoelen

- behandelmethode

- aantal afspraken

- eventueel aanwezigheid van een DSM-5 classificatie

- evaluatie

- afspraken facturatie

  • 60 minuten per sessie

 

Afsluiting

Aan het einde van de behandeling vul je opnieuw vragenlijsten in, om de effectiviteit van de behandeling te meten. De behandeling wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het verloop, de conclusie en eventueel terugval preventie besproken wordt.

  • 60 minuten