Aanmelden en Werkwijze


Aanmeld-/ kennismakingsgesprek

In deze afspraak maken we kennis met elkaar en bespreken we de klachten en hulpvraag tijdens een beeldbel/telefonische afspraak. Aanmelden (18 +) kan via het formulier op deze pagina. Binnen 3 werkdagen wordt er contact opgenomen om een vrijblijvende en kosteloze afspraak van 30 minuten in te plannen.  Wanneer de hulpvraag aansluit bij het aanbod van de praktijk en er overeenstemming is over verder vervolg, wordt het intakegesprek gepland.

  •  30 minuten

 

Intakegesprek

In dit gesprek gaan gaan we uitgebreider in op de klachten en jouw hulpvraag.

Na het intakegesprek vindt het adviesgesprek plaats waarin het voorstel voor behandeling besproken wordt. Wanneer tijdens het intakegesprek blijkt dat er meer specialistische hulp nodig is, zal ik verwijzen.

  •  60 minuten

 

Behandelsessies

In het adviesgesprek (na intake) stellen we samen een behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. 

Het behandelplan bestaat uit:

- reden van aanmelding

- beschrijvende diagnose

- hulpvragen

- behandeldoelen

- behandelmethode

- aantal afspraken

- eventueel aanwezigheid van een DSM-5 classificatie

- evaluatie

- afspraken facturatie

  • 60 minuten per sessie

 

Afsluiting

Aan het einde van de behandeling vul je opnieuw vragenlijsten in, om de effectiviteit van de behandeling te meten. De behandeling wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het verloop, de conclusie en eventueel terugval preventie besproken wordt.

  • 60 minuten