Ouderbegeleiding


Doel

Wanneer er sprake is van zorgen of problematiek bij een kind, is dat van invloed op zijn omgeving en andersom. De thuissituatie, school en de sociale omgeving zijn belangrijke leefgebieden van het kind. Niet alleen de ouders, maar ook anderen in die leefgebieden dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Ouderbegeleiding wordt ingezet bij vragen over opgroeien, opvoeden en de gezondheid van het kind. Het doel is om ouders praktische handvatten te geven hoe zij adequaat om kunnen gaan met het gedrag van hun kind. Deze handvatten kunnen zij vertalen naar betrokkenen in de omgeving van het kind. Ouders* krijgen weer regie over het ouderschap. Wanneer nodig werken ouders aan het opbouwen van een positieve(re) relatie met hun kind.

 

Werkwijze

In de jeugdzorg is de directe omgeving van het kind een belangrijk deel van de behandeling. Met name bij het jongere kind zijn ouders een essentieel onderdeel van de behandeling. De praktijk biedt ouderbegeleiding op verschillende manieren aan. Om doelgericht te werken, worden eerst de hulpvragen voor begeleiding geformuleerd in het behandelplan. Het is wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de afspraken. Logistiek gezien is dit niet altijd haalbaar, maar kan een goede communicatie tussen de ouders dit deels ondervangen. Hiernaast zijn uiteraard telefonische of beeldbel afspraken mogelijk. Wanneer er sprake is van gescheiden ouders die beiden gezag dragen, is ouderbegeleiding mogelijk mits er geen conflicten zijn of een slechte communicatie tussen ouders. M.a.w. een goede samenwerkingsrelatie tussen gescheiden ouders en motivatie bevordert de effectiviteit van de begeleiding.

Begrip van het gedrag of de problematiek van het kind, draagt bij aan adequate opvoedingsstrategieën van de ouder. Middels psycho-educatie krijgen ouders informatie over de problematiek en gerichte opvoedingsadviezen. Deze adviezen passen zij toe in de praktijk en worden daarna besproken in de sessies. Wanneer er meer nodig is dan psycho-educatie, kan de ouder actief betrokken worden bij de behandeling van het kind. Hierbij de privacy van het kind in acht houdend. 

 

Hulpvragen kunnen zijn:

  • hoe stel ik duidelijke grenzen?
  • wat zijn goede afspraken over schermtijd?
  • hoe kan mijn kind weerbaarder worden?
  • hoe ga ik adequaat om met de emoties van mijn kind?
  • hoe ga ik om met de ruzies tussen de brussen?
  • hoe bouw ik een positieve relatie op met mijn kind?

 

Contra-indicaties

Er zijn enkele situaties wanneer ouderbegeleiding niet uitgevoerd kan worden binnen de praktijk:

- wanneer er sprake is van een vechtscheidingssituatie of ernstige relatieproblematiek

- wanneer er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek bij de ouder

 

*lees ouders en/of verzorgers